Archi-Students is een portaalsite bestemd voor alle studenten in architectuur. Met een database van meer dan 400 scholen richt Archi-Students zich tot meer dan 70.000 studenten in Architectuur.

Deze portaalsite zal talrijke rubrieken bevatten welke rechtsreeks de studenten aanbelangen, gaande van informatie over de Erasmus uitwisselingsprogramma, CAD object LIbrary, databank van eindwerken, zoekertjes, Archi-students Forum.

Verder zal Archi-Students ook trachten een brug te zijn tussen de studenten en de industrie en tenslotte ook helpen een stageplaats te zoeken in gans Europa. Deze portaalsite is in volle ontwikkeling en zal na het bouwverlof operationeel zijn.